Vindpark Sötterfällan

Fabrikat: Vestas
Modell: V136
Tornhöjd: 122 meter
Rotordiameter: 136 meter
Totalhöjd: 190 meter

Verksamhetsutövare: Eolus Vind
Ägare: KGAL
Tillsynsmyndighet: Jönköpings Kommun

Se filmer från Sötterfällan

Sötterfällan sett från Habo 200108

Eolus

Hässleholm, 2017-12-22 08:30

Eolus säljer 47 MW vindkraft till KGAL

Eolus har tecknat avtal med KGAL, en tyska kapitalförvaltare, avseende försäljning av två vindparker i södra Sverige med en installerad effekt om 46,8 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparkerna uppgår till 57,7 MEUR.

PDF

Hässleholm den 28 augusti 2019

Vindpark Sötterfällan färdigställd och överlämnad till KGAL

Eolus har färdigställt vindpark Sötterfällan i Jönköpings kommun. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med KGAL avseende försäljning av vindparken omfattande 36 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningen.

Som en del i affären har Eolus fått förtroendet att leverera tekniska och administrativa tjänster rörande båda vindparkerna för att maximera utfall och produktion från anläggningarna.

PDF

KGAL

Grünwald, Germany, 09/02/2018

 At the end of 2017, the KGAL Group entered into a share purchase agreement for the Sötterfällan (ten wind turbines) and Anneberg (three wind turbines) wind farm projects with a combined installed capacity of 46.8 MW. “We see a positive investment environment in Sweden,” explained Matej Lednicky, Head of Infrastructure Transaction Management at KGAL Investment Management GmbH & Co. KG.

PDF

Sustainabilty

KGAL-Group has adopted a mission statement already in 2010 that incorporates environmental protection requirements into our strategic goals. 

PDF

How often does each asset manager visit their plants?
I’m on-site once a year to check that the areas are maintained and the plant is in proper condition. That’s the only way I can really get a feel for it.

PDF

Vestas

Press Release: 14:32 CET • 29 Dec 2017

Eolus places 279 MW order for four projects, taking Vestas’ announced 2017 order intake in Sweden past 1 GW

Vestas has secured a 279 MW order in Sweden from long-term customer Eolus Vind AB that comprises of 61 V136-3.45 MW turbines with 3.6 MW Power Optimised Mode specifically increased to 3.8 MW for the Kråktorpet and Nylandsbergen wind power projects, and 13 V136-3.45 MW with 3.6 MW Power Optimised Mode for the Sötterfällan and Anneberg wind projects in central Sweden.

The order underlines the strong relationship between Eolus and Vestas as well as Vestas’ leadership in the Swedish market. 

The contract includes supply, installation and commissioning of the wind turbines, as well as a 20-year Active Output Management 5000 (AOM 5000) service agreement for Kråktorpet and Nylandsbergen, and a 15-year AOM 5000 service agreements for Sötterfällan and Anneberg. Delivery of the wind turbines is expected in the fourth quarter of 2018 for the Anneberg project and in the second quarter of 2019 for Kråktorpet, Nylandsbergen, and Sötterfällan.

Press Release

Active Output Management

Tillsyn

Verken hade enligt bolaget en kortare period under sen vinter och tidig vår problem med dimring under skymning och nätter med resultatet att det under denna period lös med full effekt dygnet runt. Bolaget meddelade 9 maj att belysningen lös korrekt.

Mellan slutet av maj och mitten av oktober var verkens hinderbelysning helt avstängd. Det var rapporterat till  det system luftfarten använder. Sedan 8 november har bolaget meddelat att belysningen lyser korrekt, att en lokal tillsynsman har sett att det dimrar ned som det ska vid skymning och natt och att belysningen ökar i styrka på morgonen.

Hinderbelysningen, synpunkterna från närboende, markanvändandet kring verken, materialanvändande under byggnationen visar på brister i  bl.a. tillsynsfunktionen och att egenkontroll inte fungerar.

Filmer

Hinderbelysningen 8 november

Hinderbelysningen 10 november

Hinderbelysningen 16 december

Hinderbelysningen 31 december

Filmklipp tagna under byggnationsfasen

Eolus film från byggnationen 2019

Verken oktober 2019

Verkens placering i landskapet

Verk med sol bakom