Blad

Ett blad till ett vindkraftverk innehåller förutom glasfiberkomposit och plast ca 150 kvadratmeter balsaträ, se bild nedan, från (ofta) den ecuadorianska regnskogen. Man pratar om att bladen släpper ifrån sig mikroplaster (se slitaget på bladen på film och bilder), det finns dock inte några undersökningar på hur mycket. Bladen slits av bl.a. regn och snö. Vindkraftsindustrin anger siffran 0,15 kilo per verk och år. Man kan iaf konstatera att bladen har ett slitage, annars hade inte företag som sysslar med att reparera blad eller tillhandahåller produkter för att förebygga slitage förekommit.

Iskast från bladen

Hinderbelysning

Alla vindkraftverk över 45 meter ska förses med blinkande ljus. Vindkraftverk som är 45 -150 meter ska förses med blinkande medelintensivt rött ljus och vindkraftverk över 150 meter med blinkande högintensivt vitt ljus.
Detta innebär att ljusmarkeringar från vindkraftverk kan störa boende både kvälls- och nattetid. Det finns i dag inga riktlinjer för störningar, men det är viktigt att vid presentationer, visualiseringar och dylikt försöka beskriva ljusfenomenen dygnet runt så korrekt som möjligt.

Källa: Energimyndigheten

Sidan på energimyndigheten är inte uppdaterad sedan 2020. Sedan dess har verken blivit högre. Verk med navhöjd högre än 150 meter ska förutom den högintensiva vita belysningen ha minst tre röda lampor med fast sken på mitten av tornet. Är totalhöjden högre än 315 meter kan det krävas ytterligare belysning. Transportstyrelsen har utförlig information om vad som gäller kring hinderbelysning, läs mer här. Sidorna 19 och 20 i dokumentet går in på de värden som belysningen ska ha vid olika tidpunkter på dygnet, läs de sidorna här.

Kort så gäller att hinderbelysningen ska lysa med 100 000 candela under dagtid, 20 000 candela under skymning och 2 000 candela under natten. Vad som räknas som natt tex och mer ingående kring lägsta och högsta styrka, ljusstyrka i olika vinklar m.m. finns att läsa i transportstyrelsens dokument.

Turbin och torn

Turbinen sitter på tornet, ett torn som i Sötterfällan är 120 meter högt. De verk som idag planeras hare en tornhöjd på över 150 meter. På de verk från Vestas som används i Sötterfällan, V136, sitter en kylanordning på turbinen. En kylanordning som just nu förstärks med stålsatt och stålskivor, se film nedan. Filmen visar också oljan från turbinen på tornet och Vestas logo på turbinen. Enligt det tillstånd som finns får det inte finnas någon reklam på verken.

Fundament

Varje vindkraftverk står på ett fundament av betong. För varje fundament i Sötterfällan behövdes det betong från ca 100 betongbilar. Ett vindkraftverk från Vestas på 4,2 MW med en navhöjd på 155 meter väger ca 750 ton, fundamentet innehåller 750 ton betong och 40 ton stål och järn.