Hinderbelysning, vindkraft i Sverige

Vindkraften ses av många som en viktig del av den gröna omställningen. Utvecklingen av vindkraftverken de senaste åren så att de ger mer effekt har inneburit att de också blivit högre. De verk som planeras nu är sällan under 250 meter höga och kan vara  300 meter höga.

Energimyndigheten sa detta på sin hemsida om hinderbelysning:

Alla vindkraftverk över 45 meter ska förses med blinkande ljus. Vindkraftverk som är 45 -150 meter ska förses med blinkande medelintensivt rött ljus och vindkraftverk över 150 meter med blinkande högintensivt vitt ljus.
Detta innebär att ljusmarkeringar från vindkraftverk kan störa boende både kvälls- och nattetid. Det finns i dag inga riktlinjer för störningar, men det är viktigt att vid presentationer, visualiseringar och dylikt försöka beskriva ljusfenomenen dygnet runt så korrekt som möjligt.

Källa: Energimyndigheten. Uppdatering. Sidan är nu borttagen. Den togs bort när det frågades om informationen på sidan och varför sidan inte var uppdaterad sedan 2020. Energimyndigheten valde då att ta bort sidan istället för att uppdatera den.

Energimyndigheten har inte uppdaterat sidan sedan 2020. De verk som idag planeras är så höga att förutom det högintensiva vita blinkande på turbinen ska det även finnas tre röda lampor på mitten av tornet. 

Ljusmarkeringar stör boende dag, kvälls och nattetid. Olika mycket beroende på var man befinner sig i förhållande till verken. Det talas om kompensation till de som bor nära vindkraft, men det finns saker som inte kan kompenseras .

Det blinkande ljuset  från hinderbelysningen på vindkraftverken syns redan idag över stora områden och belysningen från de verk som vindkraftsundustrin önskar bygga skulle synas över mycket större områden. Verk som är 250 meter eller högre och som skulle ha en negativ påverkan på boendemiljö och natur.

Ljudet ca 1000 meter från park med 190 meter höga verk (spela för ljud)

Karaktären på ljudet från bladen och vindkraftverket 

 "att försöka beskriva ljusfenomen så korrekt som möjligt" 

Fotomontage, simuleringar och liknande som t.ex. denna från Eolus vind (producerad av Wind Sweden, numera Renewable Energy Sweden), som ska simulera hur det enligt dem skulle kunna se ut. Filmen nedan visar hur hinderbelysning ser ut på riktigt.

Verken i Beth och vindindustri Sötterfällan en vanlig kväll.

Hinderbelysning, energimyndigheten och vindkraft

Filmen ovan är betald  av energimyndigheten och tar upp hinderbelysning.

Energimyndigheten beskriver sig själva så här:

Hållbar energi för alla

Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

Vi bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning. 

Forskning om framtidens fordon och bränslen, förnybara energikällor och grön energiteknik får stöd av oss.

Vi stöttar också affärsutveckling som gör det möjligt att kommersialisera innovationer och ser till att goda lösningar kan exporteras.

Vi ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet, och hanterar styrmedel så som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter.  

Dessutom deltar vi i internationella klimatsamarbeten, och förmedlar fakta om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter.

Filmen beskriver hinderbelysning på ett sätt där det som av många upplevs som ett problem inte tas på allvar. Personer utan någon sakkunskap på området får komma med påståenden som t.ex: Om 25 år, om de skulle komma på något annat då är det bara att ta bort dom och då har de inte förstört något i naturen

Det kommer inte gå, och det ställs heller inte krav på, att återställa naturen när ett vindkraftverk plockas ned. Betongen ligger t.ex. kvar i marken. Bladen läggs fortfarande på deponi även om branschen säger att de i framtiden kommer att gå att återvinna. Skogar har tagits ned för vägar och förvaringsplatser, kullar och berg har sprängts bort. Natur som är permanent borta eller förstörd.