Tokebo

I december 2022 presenterades planerna på att försöka få bygga en vindkraftspark i området i ett möte med endast  ett fåtal inbjudna. I det så kallade dialogmöte som då skedde presenterades kartor och de inbjudna fick möjlighet att ställa frågor till projektören och det bolag som vill bygga parken. Med på mötet var även representanter från Skara Stift då det är de som äger marken där verken är tänkt att placeras. Som på så många andra platser är det en större markägare som inte bor i området och som själva inte skulle påverkas av en vindkraftspark. Läs mer om Svenska kyrkan och Skara Stift och hur de hanterar skog och natur, rent allmänt och specifikt i Bottnaryd på tokebo.se

Nu har bolaget EnBW gått vidare med sina planer och i september haft ett samråd med Jönköpings Kommun och Mullsjö Kommun och vill alltså bygga 4-5 verk här. Samrådsunderlaget som EnBW använde vid detta möte innehåller en rad felaktigheter och är till stor del ett klipp och klistradokument från andra samrådsunderlag.

Läs hela samrådsunderlaget här. I samrådsunderlaget skriver de bl.a. om hinderbelysningen:

Den vita belysningen kommer att vara tänd med maximal styrka under dagtid. Under denna tid skall intensiteten för de högintensiva lamporna uppgå till 100 000 candela (cd) i maxpunkten. Vid skymning finns möjlighet att reducera ljusstyrkan till 20 000 cd och under dygnets mörka timmar möjliggör regelverket en reducering av ljusstyrkan till 2 000 cd, det vill säga 2 % av ljusintensitet under dagtid. Så långt lagstiftningen medger och i den mån det är möjligt så kommer verksamhetsutövaren att sträva efter minsta möjliga påverkan.

Samrådsunderlaget innehåller många vaga formuleringar. Vid skymning finns möjlighet…, Så långt lagstiftningen medger och i den mån det är möjligt… att sträva efter… 

Transportstyrelsens dokumentet TSFS 2020:88 anger hur belysningen ska se ut, se sidorna 19 och 20 här. Det finns inga bör, sträva efter och finns möjlighet utan det är så det ska vara.

Skara Stift har inte lyssnat på vad Svenska kyrkan i Bottnaryd tycker, vad de boende i närheten tycker och tar inte någon hänsyn till vad detta skulle innebära för området.

Visualiseringar

Visualiseringar av hur de vindkraftverk EnBW önskar bygga skulle se ut i landskapet.

Från Svansö

Från Kohult

Från Bottnaryd