Långhult

Fred Olsen Renewables vill bygga 30 stycken 270 meter höga vindkraftverk nära Norra Unnaryd, strax utanför Jönköping. Samrådsunderlaget är det sedvanliga. Ingen egentlig information, inga bilder om hur det kommer att se ut (fotomontage kommer senare i processen). Mycket text men lite information. 

Samrådsunderlag

Layoutkarta

De 190 meter höga verken i Sötterfällan

Ljudet vid en bostad 1000 meter från en park med 190 meter höga verk

Karaktären på ljudet från bladen och vindkraftverket