Vindpark Sötterfällan

Vindpark Sötterfällan
Fabrikat: Vestas
Modell: V136
Tornhöjd: 122 meter
Rotordiameter: 136 meter
Totalhöjd: 190 meter

Verksamhetsutövare: Eolus Vind
Ägare: KGAL (länk till KGAL om sustainability)
Tillsynsmyndighet: Jönköpings Kommun

2019 stod vindpark Sötterfällan klar. Etableringen har skett på det sätt som det ofta görs. Med så lite information som möjligt till närboende och liten insyn i projektet. Verken har allt sedan igångsättning blinkat kraftigt. Första veckorna ännu kraftigare än vad de sedan gjort fram till att de 25 maj i år beslutade att stänga av hinderbelysningen. Enligt uppgift från den lokala flygplatsen Axamo och Miljö och Hälsa på Jönköpings Kommun kommer de att vara släckta t.o.m. 31 augusti. Ingen reservbelysning eller något annat liknande finns utan verken är helt nedsläckta.

Verken i parken har problem med skuggningsautomatiken. Verken får skugga för boende 8 timmar per år. Enligt en boende i närheten av några av verken så fylls den kvoten på en vecka (vid väder som ger skuggor).

Verkens synlighet i dimma.

Mellan 15 juli och 30 september ska verken stå stilla när vinden har en viss hastighet vid navet för att skydda fladdermössen. Verken står aldrig stilla vilket innebär att man från Eolus, Vestas, Kgals och faktiskt också från Jönköpings Kommun inte bryr sig om att verken ska uppfylla de krav de är ålagda. Efter kontakt med Miljöenheten på kommunen angående detta sker ingenting.

Släckt hinderbelysning

Släckt hinderbelysning

Fel på hinderbelysningen (ett verk är aldrig helt släckt)

Ett verks hinderbelysning beter blinkar kraftigare och beter sig konstigt, andra verk aldrig helt släckta.

Hinderbelysningen en molnig kväll

Hinderbelysningen en molnig kväll

Hinderbelysningen med ett verk som blinkar kraftigare, det började göra detta september 2022

Hinderbelysningen en stjärnklar kväll

Hinderbelysningens ljus reflekteras i sjön Stråken

Hinderbelysningen genom skogen

Hinderbelysningen en molnig kväll

Hinderbelysningen från vägen mot Mullsjö

Hinderbelysningen från grannbyn och fram till verken (längre film)